USA presidendi Trumpi juhtkund kuulut’ tühäs ettekirotusõ osariikele, mille perrä võiva transsuulidsõ tudõngi valli peldikut ja rõivilõ pandmisõ ruumi tuu perrä, kumma nä esi hindä meelest omma, mehe vai naasõ, and’ teedä Briti rahvusringhääling BBC.

Tegemist oll’ nn Obama transsuuliidsi vetsupruukmisõ määrüsega ja Trump tekk’ seon as’an mu meelest õigõ otsussõ. Ütspäiv arvas kiäki, et tä om transvestiit, et tä om õrnõmbast suust ja lätt naisi peldikuhe, tõsõl pääväl juusk jala risti miihi peldikuhe ja soristas pissuaari nigu miis. Kolmandal pääväl lätt naisi rõivaruumi ja kaes, kuis sääl om.

Ma arva, et Ameerikan läts’ asi käest. Tuhandõ heteroseksuaalsõ mehe, perverdi, lätsi naisi rõivaruumi ja ütli Obama määrüse perrä, et nä omma transvestiidi. Et naisi vahti. Naasõ rüüksevä, et kao rõivaruumist vällä, pervert! Pervert õnnõ irvit’, et kae, ma ei olõki pervert, ma olõ täämbä transvestiit.

Trump om õkvaütlejä miis, tege asjo järekõrran, tähtsämbä innembä, veidemb tähtsä perän. Putiniga kokkosaaminõ või veidükese uuta. Selgele omma ameeriklaisi jaos tähtsämbä egäsugudsõ sugulidsõ, nahavärvilidse ja muu säändse as’a.

Perverditeema ei olõ mi jaos sukugi kavvõl. Kasvai tuusama Tarto Ülikooli perverdi-juhtuminõ.

Sääl pand’ naisdoktorant miistiidläsest juhendajalõ süüs, et tuu om pervert. Miistiidläne pand’ ummakõrda naisdoktorandilõ süüs, et tuu ollõv esi pervert, pääle tuu viil laisk ja rummal kah. Ülikuul, miä tege maailmatasõmõga tiidüst, ei saa no selges tettüs, kumb (vai mõlõmba?) sõs tuu pervert om?!

Ku inemise ei suta umma eräello ohjõn hoita, tulõ määnegi ammõtlik välläpäsemine löüdä. Turvakaamõra magamistarrõ, vannitarrõ, küüki, sahvrihe, kalitorri, autohe. Egäle poolõ, kon saa eräello ellä.

Tetä tulõs eräeloministeeriüm ja ammõtihe panda eräeloministri. Reinsalu!

Tuu jätnü egäsugudsõ eräelo elämise kõrvalõ, a misjaos inemiisile eräelo, ku nä tuuga toimõ ei saa? Kõgõ hullõmbal perverdil, olkõ tuu sis doktorant vai doktorandi kiusaja, kaos egäsugunõ iso är, ku tä tiid, et Reinsalu kaamõraga päält kaes.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
kõrd-majja-miis

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit