Eesti kõgõ vägevämb, Pältre lühterkuus Vahtsõliina kihlkunnan om ümbre sadanu, and’ teedä keskkunnaammõt.

Ütetõistkümne ladvaga lühtrikuus kasvi Saika külän, Pältre-Viitka tii veerest 60 miitret kavvõmbal mõtsan.

«9. vahtsõaastakuu pääväl kõlistõdi, et puu om pikäle,» ütel’ keskkunnaammõdi kaitsõ planiirmise as’atundja Reimani Reet. «Mi mõtsaspetsiälist Birnbaumi Artur käve sis kaeman ja pilti tegemän.»

Reimani Reet ütel’, et Eesti luudusõ infosüstemin EELIS om puu mano tettü märk, et tuu om murdunu (9.01.2017). No käü tüü tuuga, et Pältre lühtrikuus ka tõisist andmõkogodõst maaha võtta. Nisamatõ tulõ tii veerest ja puu mant silt är võtta.

Pältre lühtrikuus oll’ Vana-Võromaa üts tunnõtumpi puid. Tuu kotsilõ om ka hulga rahvajuttõ üles kirotõt. Üts jutt kõnõlõs tuust, et kuusõ juurõ ala ollõv varandus käkit.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 


Ümbre sadanu Pältre lühtrikuus. Birnbaumi Arturi pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit