Aolehte Uma Leht nakkas vahtsõst kuust vällä andma sihtasutus Kultuurileht – 17 aastat projektipõhisõlt ilmunu leht saa riiklikus kultuurivälläandõs.

Vana-Võromaa lugõja saava lehte iks nigu innegi. Teljä saava edespite lehte telli ExpressPosti kaudu. Lehetoimõndus jääs Võrolõ. Lehe päätoimõndaja võtt Kultuurileht tüüle konkursiga.

Uma Leht tull’ vällä aastal 2000, välläandja oll’ AS Põlva Koit. 2004. aastast pääle om lehte vällä andnu Võro Selts VKKF.

SA Kultuurileht and vällä Eesti tähtsämbit kultuuriaokirju ja -lehti: Sirp, Vikerkaar, Looming jne.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit