Vana-Võromaa om timahava Eesti söögi esindüspiirkund. Tuu tähendäs, et mi kandi söögikraam ja söögipakminõ om inämb jutus. 18. süküskuu pääväl kõnõldas Tarton Eesti Rahva Muusõumin (ERM) Vana-Võromaa söögi aoluust, põlitsilõ süükele vahtsõ ao moodu ja meki manoandmisõst, näüdätäs vahsõmbit filme, arotõdas söögikraamiga kammandajidõ häti ja näist välläpäsemist. Jutupäiv alostas kell 11 Hurda Jakobi saalin.

Pääle lõunat tetäs nellän esi tüütarõn vanna ja vahtsõt muudu süvvä – muidoki Vana-Võromaa söögikraamist. Huvilidsõ saava tegemist kaema minnä, a tulõ hinnäst ette kirja panda, selle et tegemise mano võetas jaoperäst kaejit. Valmis saanut süüki maitstas kellä nellä ümbre ja sääl man näüdätäs vällä raamatut «Võrokõisi köögi- ja söögiraamat», miä om tõnõ välläannõ sändse nimega raamatust. Vahtsõnõ raamat om võro ja inglüse keeli.

Vana-Võromaa söögipäivä kõrraldas ERM kuuntüün Võro instituudiga.

UL

Ligemb teedüs:

Anu Kannike (ERM) – anu.kannike@erm.ee, tel 5809 0352
Külli Eichenbaum (Võro Instituut) – Kylli.Eichenbaum@wi.ee, tel 5661 1924.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit