19. süküskuust lätt käümä loengusari Vana-Võromaa kultuuriruumist. Päämidselt om oppus mõtõld giidele ja tõisilõ, kiä Võromaal küläliisi vasta võtva.

Loengusari sais kuun neläst koolituspääväst, kon kõnõldas lõõtspillist, suidsusannast, võro keelest, paikkundlikust käsitüüst ja söögist ja Võro liinast.

Ligembät teedüst saa SA Võrumaa Arenduskeskusõ turismikoordinaatori Moppeli Kadri käest, e-post kadri.moppel@vorumaa.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit