Midä vällä viiä?

Võro restorani vastan läts’ ütskõrd maja palama. Mehe joosi vällä, et saa vast avita. Palavan majan oll’ istnu vanamutikõnõ.

«Midä vällä om vaia viiä?» küsse edimäne abilinõ.

«Vii tsolk vällä,» ütel’ vanamutt, kiä tiiä es palamisõst viil midägi.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit