Võro liinan Stedingu majan tetti minevä neläpäävä õdagu valla kunstnik Margna Epu maalinäütüs. Kanepi vallan elävä kunstnigu pildi kõnõlõsõ päämidselt luumisõst. Osa pilte om maalitu hariligu värmipalaja pääle, a mõnõ näütüsepildi omma kunstnigul tettü ka vannu puutükke, pütülaudu jm pääle.

Rahmani Jan


Näütüse kõrraldaja Huule Jana ja kunstnik Margna Epp näütüse vallategemisel. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit