Varõsõ külan peetäs 11. põimukuul Pühäjõõ käsitüülaatu.

Lisas meistride käsitüükaubalõ om laaduprogrammin kavan Vana-Võromaa käsitüü opitarõ, Võro instituudi keelenukk, kuurikohvik ja tegemise latsilõ. Päiv nakkas pääle kell 10. Teedüst löüd Facebookist vai telefonilt 5396 8119.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit