KAVA

Riidi, põimukuu 10. päiv
 
11.30 Buss sõit vällä Võro instituudi mant
(Tarto uulits 48, Võro liin)
12.00 Tulõjidõ kirjapandminõ
13.00 Süümine
14.00 Suvõülikooli alostus
LOENGU
15.00 Evar Saar ja Mariko Faster. Vana-Antsla mõisan pantuist perekunnanimmist
15.30 Pikne Kama. Muistidse paiga ja kotusõperimüs Karula kihlkunnan
16.00 Liilia Tali ja Helene Albert. Kuis vanal aol eleti
16.30 Urmas Koemets ja Mati Urbanik. Mälestüisi Kaika Lainest ja Aava Kadist
17.00 Ants Kuks. Latsi koton oppaminõ
17.30 Tiia Trolla. Kodoaia vana kasvu
Loengidõga samal aol tüütarõ latsilõ. Hobõsõsõit ja muu põnõva as’a
18.00 Õdagusüük
19.00 Markus Truup. Ütemehetiatri «Parmu pinnin om ku huikminõ virtuaalreaalsusõst». Olavi Ruitlase sõnnu pääl
19.30 Ansambli Suurõ’ Pilvõ’ kontsõrt (Celia Roose, Tuule Kann, Robert Jürjendal)
20.30 Lõõdsamäng ja simman. Kadri Laube ja Marju Varblane

Puulpäiv, põimukuu 11. päiv
 
8.00 Hummogusüük
9.00-12.00 TÜÜTARÕ
Meelis Kihulane. Looga- ja riijalasõ painutaminõ
Kristjan Prii. Tulõravvaga tulõtegemine ja tulõtagla (pessü) valmistaminõ
Heiki Trolla (Navitrolla). Baaskursus, kuis kipõst kuulsas ja rikkas saia
Marko Puksing (Pluuto). Maa-ahun savi palotaminõ
Helen Kivisild. Mõtsaeläjä ja näide jäle (latsilõ)
Mägijalgpalli võistlust kamandas Margus Konnula (Contra)
13.00 Lõunasüük
14.00-18.00 EKSKURSIOONI
Uma jalaga Karula ratu pääl. Kaikamäe-Alakonnu, juhatas Urmas Koemets.
Bussiekskursioon, juhatas Arno Saaron. Ekskursioon lõpõs Alakonnul
18.00 Õdagusüük Alakonnul
19.00 Tiatritükk «Godot’d uutõn» Alakonnu suurõn kivilaudan, lavastaja Taago Tubin
Tiatritükü «Godot’d uutõn» kaemisõs tulõ hinnäst kimmäle ette kirja panda, kotussit olõ-i lõppõmalda pall’o. Kirjapandminõ: Lilian Freiberg, 517 2646, lilian@karula.com
21.00 Iloõdak ja simman Alakonnul. Celia Roose ja Uku Freiberg
22.30 Ku ilm lupa, sis Enn Kasak näütäs taivatähti

Pühäpäiv, põimukuu 12. päiv
 
8.00 Hummogusüük
LOENGU
9.00 Marek Kahro. Vaim tulõ pääle: mõttõvälgätüs ja luumisvägi
9.30 Enn Kasak. Kygõkoko hoitas kolkih (üten Raadio Üü-ülikooliga)
10.30 Helen Plado. Võro keele opiraamat – kellele, mille ja kuimuudu
11.00 Tiia Allas. Mõtsast vahtsõmban võro kirändüsen perämädse 30 aasta joosul
11.30 Triinu Laan. Kümme aastat Umma Pito
Loengidõga samal aol tüütarõ latsilõ. Latsõ viiäs Värtemäele, kon Urbaniku Mati näütäs ja seletäs, kuimuudu mehidse eläse.
12.00 Suvõülikooli lõpõtus
13.00 Lõunasüük
14.00 Buss sõit Kaikamäelt Võrolõ

Kavva või tulla muutuisi.

Tiidmises suvõülikuuli tulõjilõ

• Maada saa kas uman telgin vai tulõ telli üümaja: Ähijärve küläliisimajan (508 8749), Mundi talun (5342 7108), Lajassaarõ talun (tel 53456006), Tuhka talun (5623 4510), Kaika seltsimajan (517 2646)

• Rahha lätt kimmäle vaia söögi iist masmisõs. Kolmõ päävä süük mass kokko 30 eurot (eräle hummok 3,5, lõuna 5 ja õdak 4 eurot). Latsõ noorõmba kui 10 aastakka poolõ hinnaga. Kiä taha-i papp- ja plastanomit, võtku hindäle uma söögianoma üten.

• Kaikal olõ-i puuti. Kõgõ ligembä poodi omma Antslan, Lüllemäel ja Tsoorun – kõigi mano tulõ maad 10 km ümbre, nii et tarvilidsõ asa tasos inne tulõkit üten osta. Paiga päält saat osta õnne vett, kohvi ja väikuisi snäkke.

• Kaikalõ läbi Antsla tulõjil tasos teedä, et samal aol om sääl Hauka laat, nii et Antslast läbipäsemine või rassõ olla ja aigu võtta.

Suvõülikuuli kõrraldas Karula Hoiu Ühing. Suvõülikuuli tugõva Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Võromaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võromaa perimüskultuuriprogramm, Viljandi draamateater Ugala, Võro Instituut ja Võro Selts VKKF.

Puulpäävädse tegemise (tüütarõ ja ekskursiooni) toimusõ Keskkonnaameti kultuuriperändi projekti raamõn ja tuuga tähistedäs Karula rahvuspargi 25 aastaga juubõlit.

Lähemb teedüs: Lilian Freiberg, tel 517 2646, lilian@karula.com

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit