Kuigi Võro oppajidõ seminär sai tüüd tetä õnnõ ütesä aastakka, aastil 1921–1930, jätt’ tä mikandi kultuuri- ja hariduslukku tähtsä jäle. Seo kooli lõpõtajist sai ehtsä «maasoola».

A seminär panti 1930. aastagal kinni, põhjusõs muutusõ Eesti hariduspoliitikan. Seminäri juhataja Käisi Johannes ai kül iks umma koolivahtsõndust edesi. Ütes timä tähtsäs tegemises oll’ oppajidõ suvõkursuisi ja pedagoogiliidsi nädälide kõrraldaminõ Eesti esi paigun. Noist võti kõgõ ossa ka Võro oppajidõ seminäri lõpõtanu.

Üts sääne suvõkursuisi kotus oll’ Tarto. Täämbädse pildi pääl om nätä Eesti oppajidõ liidu tävvendüskursust Tarton 1938. aastaga põimukuun, lektor om Käisi Johannes.

Ruusmaa Arthur


Pilt Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit