Eesti saandast sünnüpääväst saa-i timahava kiäki müüdä kaia, nii sõs oll’ müüdälännül nädälivaihtusõl peet Villändi perimüsmuusiga festivali teema «Saaga!» (e.k «Sajaga!»). Saaga põrot’ perimüsmuusikast ossa saama ka tigo festivali logo pääl. Sammamuudu, tuul kõrvun vuhisõman, hindäl aigu-om-nägo pään, põrotiva folgi pääl ümbre ka mitmõ võrokõsõ.

Põnõva, rahvast tandsma ja mängmä pandva kontsõrdi and’ ansambli Lepaseree üten Hainsoo Meelikaga; kontsõrt ummi värskimbide laulõga oll’ Kalkuna Maril ja näütüses rohilidsõ lava pääl võisõ nätä lõõtsa mängmän nuurt Urvastõ kandi lõõdsamiist Konnula Herbertit. Huulmalda umast nuurusõst ja tuust, et tä lava pääl ütsindä oll’, oll’ lava tedä ja timä mängitüt muusikat täüs ja kutsõ tandsma.

Viil ülläti kolm Karula kihlkunna laulu- ja muusigainemist: Roose Celia, Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauri, kiä nimeti hinnäst seos kõrras päälkiräga «Kolm tüüpi». Kõik nimmadu kolm tüüpi omma mu jaos teedä ku niiüldä osaluskontsõrtõ andja – näide jaos om tähtsä köüdüs kullõjidõga, viil parõmb, ku kullõja üten löövä. Perimüsmuusiga aida lava pääle es olõ näile säet mitte kolm, a hoobis kuus kõrda inämb tuulõ, selle et nä olliva hindäga üten laulma ja mängmä kutsnu esihindä pilli- ja lauluopilasõ Karula kandist ja Villändi kultuuriakadeemiä perimüsmuusiga tudõngi. Õhkkund saalin tundu nigu vanaaigsõ küläpido muudu, es olõ kullõjilõ määnestki lämmistämist vai härgütämist vaia – üten naati laulma edimädsest laulust pääle.

Laulu olli peri Eesti esi paigust ja kõnõliva päämädselt mõtsast ja inemise läbikäümisest mõtsaga; a ka inemiisi, esieränis miihi ja naisi läbikäümisest ütstõsõga. Neo omma läbi aigõ kestvä teema, miä pututasõ inemist egäl aol. Kuulda võisõ ka mõnt pilliluku nii meistriide ku näide opilaisi käest ja üte laulu võtt’ iist Karula tütrik Kuksi Hava. Festivali teemat tulõt’ miilde Õunapuu Lauri pöörädse ja ütenhaardva kandlõluuga. Saaga edesi, Villändi perimüsmuusiga festival!

Laanõ Triinu


«Kolm tüüpi» lava pääl. Periselt olli Roose Celia, Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauri üten võtnu ka hulga opilaisi. Pilt: Villändi perimüsmuusiga festival / Süllä Kris

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit