Koinirahaga ratsa rikkas

Ma kuuli raadiost, et sügüsest omma meil kõik inemise rikka. Kõigil om pall’o rahha, a rahakotti olõ-i vaiagi, selle et tuud rahha olõ-i nätä.

Moodulidsõh eesti keeleh üteldäs tuu kotsilõ virtuaalnõ raha, a inglüse keeleh koiniraha ja võro keeleh ettekujotõt raha. Egäl juhul piät inne kõik uma madradsi ala kor’adu kirsturaha internetih kelmele är andma ja sõs saat asõmõlõ sada vai tuhat kõrda rohkõmb tuud nägemäldä rahha.

Ku inemiisil inämb rahamurõt olõ-i, sõs olõ-i vast vaia ka valitsust. Sääl nigunii inämb kiäki tüüd tetä ei taha ja ministri pakõsõ minemä.

Kimmäle või lakja saata ka nii haigusõ ku tervüse kassa, nii tüüga ku ilma tüüldä kassa. Ku perisrahha olõ-i, sõs olõ-i kassat ka vaia. Asõmõlõ või tulla virtuaalnõ valitsus, kiä eläs umah vällämõtõlduh maailmah.

A tuust es saa ma arvu, kost ma tiiä, et ma olõ uma miljoni kätte saanu, ku tuud rahha nätä ei olõ?

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit