Kaika suveülikoolen om vällä mõtõld võrokeisi instituut, uma aoleht

ja laulupido, tett om hulga tiatrit ja seoilmaaigset muusikat

 
Edimäne võrokeisi suveülikuul peeti 1989. aastagal Karula kihlkunnan Kaikal. Seo oll’ eestläisi ja võrokeisi heränemise aig, nn võro liikmine oll’ just pääle alostanu ja hulga egäsugumaidsi vahtsit asju mõteldi vällä. Suveülikooli sõna pakse ma esi vällä, iinkujos olli väliseestläisi suvitse mõtsaülikooli. Kauksi Ülle mõtel’ vällä, et nimes jääski Kaika suveülikuul, kuiki ülikuul esi om egä aastak esi paiga pääl.

Ja nii sis tulli ütstõse takan Kaika suveülikuul Loosin, Kaika suveülikuul Obinitsan ja nii edesi kooni täämbätse pääväni vällä. Egä aastak om oltu esi paiga pääl Vanal Võromaal, kõiki näid kotussit jõvva ei tan üles luke. A kihklunde perrä om asi niimuudu, et Hargla kihlkunnan om suveülikuul olnu kolm kõrda, Karulan kolm kõrda, Urvasten kolm kõrda, Kanepin kolm kõrda, Põlvan kolm kõrda, Räpinän neli kõrda, Vahtseliinan neli kõrda ja Rõugun viis kõrda.

Ainumane suveülikuul vällänpuul Vanna Võromaad ollgi seosama kolmas kõrd Setomaal Obinitsan. Minev aastak käüti vällänpuul Eestit, Kornetin, a seo om Vana Võromaa Rõugu kihlkunna lõunanukk, miä Läti riigi ala käü.
Õnne Kaikal om oltu mitu kõrda. Ku Kaika suveülikuul oll’ 1999 Lepistül ja edimädsest suveülikoolist oll’ kümme aastakka müüdä, sis käüti kõrras ka Kaikamäel är ja tuletedi ülikooli alostuse aigu miilde.

A kateskümnes suveülikuul oll’ joba kõge tävvega jäl Kaikal. Ja sammamuudu tule nüüd Kaikal kolmaskümnes Kaika suveülikuul. Nii et sis kolmas kõrd «Kaika suveülikuul Kaikal».

Suveülikoolest omma alguse saanu mitme säändse as’a, miä omma nüüd joba egäpäävädse ja esihindäst mõista. Mu mälehtämist müüdä om suveülikoolen vällä mõteld nii võrokeisi uma instituut, uma aoleht ku uma laulupido. Suveülikoolist om mõnen mõtten alostuse saanu võrokeeline tiatri (Ingo Normet, Ain Mäeots, Taago Tubin jt) ja suveülikoolen om tettü hulka seoilmaaigset võrokeelist muusikat (Ummamuudu, Lõkõriq, Viie Pääle, Ilvesse Aapo, Kalkuna Mari jt).

10–12 põimukuud oodami jäl kõiki võrokeisi ja võrokeisi sõpru Vanale Võromaale Karula kihlkunda Kaika küllä Kaikamäele vana koolimaja manu. Seosama kotuse pääle, kost suveülikuule pidämise muud ja komme katskümmend ütessä aastakka tagasi pääle alost. Kaemi, määndse põneva mõtte meile seokõrd pähe tuleva ja määndse vahtse as’a vällä mõteldas.


Kama Kaido,
timahavadsõ suvõülikooli rektri

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit