Neli Vana-Võromaa muusõummi omma seo suvi vällä paknu ütidse piledi. Tuu tähendäs, et ütest muusõumist saa osta piledi, minka saa läbi kävvü kõik neli muusõummi. Niimuudu tulõ pilet tsipa odavamb kah, ku egält puult eräle ostõn. Ütitsit piletiid möövä muusõumi:

Mõnistõ talorahvamuusõum om Eesti kõgõ vanõmb välämuusõum, kon saat jalota kiviaost täämbäste päivä, muu hulgan kävvü kuulsan Mõnistõ küläpoodin.

Vana-Võromaa kultuurikoda näütäs Vana-Võromaa kultuuriluku – tan om välläpanõk, miä kõnõlõs seo kandi rahva elost ja aoluust, a kaia omma ka esisugumadsõ kunstinäütüse, miä vaeldusõ paari kuu takast.

Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuusõum tege tutvas Eesti rahva lugulaulu «Kalõvipoig» luuja ni umaaigsõ Võro liinatohtri Fr. R. Kreutzwaldi (1803–1882) ello ja luudut.

Põlva talorahvamuusõum Postitii veeren Karilatsi külän om välämuusõum, kon saat kävvü aastagasada vanan vallamajan ja koolitarõn. Tan om ka üts Vana-Võromaal harvalt nätä ehitüs – tuulõkivi.

Teedüst Vana-Võromaa muusõummõ kotsilõ lövvät internetist: wi.ee/muusoumi-2/.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit