Kõrralik külämiis vargit ei pelgä

Ütel külämehel om ehitet väläkemmerg, kon iin olõ-i ust.

Istus tuu miis sis ütspäiv sääl, ku naabrinaanõ juhtus müüdä minemä. Tuu pand kõrraga tänitämä:

«Kuis sa saa-i ust siiä ette, nii ilõdu om kaia…»

«Minkjaos uss? Ma joht ei usu, et kiäki siist midägi varasta taht,» kost külämiis vasta.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit