Eesti-Läti 1:1

Ma kuuli raadiost, et Lätih om määnegi taud vallalõ päsnü. Koolnuid om jo nii pall’o, et ei mahu inämb Lätimaalõ är ja piät osa mi mano tuuma.

No ku Eestimaalt viiäs viin ja olu Lätti, sõitva viinaostja sinnä perrä.

Sõs ku Lätimaalt tuvvas koolnu är Eestihte, tulõva ka surnumatja näile perrä.

Eesti omgi Läti käest viigipunkti kätte saanu. Ku viina- ja ollõhinduga jääs Eesti Lätile alla, sõs ku lugu tõsitsõs lätt, omma as’a tõistmuudu.

Kadonukõisiga ümbrekäümisega om lõunanaabriil hädä käeh. Pudõnõs tõisi jo tii päälegi.

A meil om tuuga kõik kõrran. Lätläse mõistva väega viisakalõ kadonukõisi mulda panda ja ka eestläse saava uma ligimädse ilostõ maaha matõtus.

Nimi ei riku eräkunda

Ma kuuli raadiost, et edimäst kõrda om parteile saanu nimi timä õigõ olõmisõ perrä. Kõik aig om kõnõldu, et Reformieräkund olõ-i ammu reformõ tennü ja Keskeräkund om keskpaigast viil kavvõh.

A valitsuskoalitsioonih om üts eräkund, kiä om iks tõisilõ vasta olnu ja ütles egä as’a pääle «ei». Nii nä mõtligi, et tulõ nimi är muuta ja no om IRLi asõmõl Eräkund Isamaa vai EI-partei. Ku Vabaeräkund kah nimme muudassi, näütüses võtassi nimes Jamaeräkund, olõs meil JA-partei kah.

Asi olõs õkva pall’o selgemb, kiä puult, kiä vasta.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit