Nigu iks suvõ alostusõn, omma ka timahava põldõ pääle potsatanu kile seen silorulli. A seo aastak saa mitmõl puul nätä Eesti lipu värvega silorullõ ja põllumehe omma nuu inämbüisi ka õigõt muudu ritta säädnü. Üts sääne «lipp» om tegünenü Sulbi küllä.

«Seo om vast suumlaisi kingitüs Eesti põllumiihile mi riigi suurõs sünnüpääväs,» kõnõlõs Sulbi põllumiis Rosenbergi Ivar. Timä jutu perrä om timahava nii, et ku ostat (ütest suumlaisi firmast) terve alussõ kilet, sis sääl alussõ pääl omma silokile rulli kolmõ esi värvi. Põllumehel tulõki-i sis muud tetä, ku silorulli perän kiletämist lipu muudu ritta säädi, et olõs silmäle illos kaia.

Rahmani Jan


Lipuvärven silorulli Sulbi külä veeren. Korõmbast kaiõn saanu naist peris lipupildi. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit