Minevädsen Uman Lehen oll’ mitmõn paigan viga. Juunikuu rahvaperäne nimi om piimäkuu, mitte hainakuu. Hainakuu om järgmäne kuu, juulikuu.

Piimäkuu vai jaanikuu om aastaga kuvvõs kuu. Piimäkuu om uma nime saanu tuu perrä, et sõs andva lehmä häste piimä.

Pallõmi viä peräst andis ja püvvämi edespite terätsembä olla.

Uma Lehe toimõndus

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit