5.–7. süküskuuni peetäs Mõnistõ muusõumin Kuudsil timahavast seenenädälit. Vällä pandas näütüs mi mõtsun kasuvist seenist ja kõnõldas, määndse seene süvvä kõlbasõ vai ei kõlba.

Seenenäütüst kaema minevä grupi piäsi hinnäst kirja pandma 3. süküskuus aadrõsi info@monistemuuseum.ee pääl vai kõlistama Mõnistõ muusõummi telefoni 789 0622 pääle.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit