Paradiisivärehti omma vallalõ

Ma kuuli raadiost, et Eesti riik omgi paradiisi poolõ minemäh. Poliitigamiis Talviku Artur lubasi tetä uma vahtsõ eräkunnaga Eesti säändses riigis, koh kõik inemise omma rahul. Säänest riiki muidoki siiämaani maa pääl viil olõmah ei olõ. Vast õnnõ taivah. A paradiisih kah es olõ kõik eloga rahul. Mille muido Eeva tuud ubinat näpmä nakas’.

Talvik lupa nüüd maa ja taiva kokko, a mille tä meid sõs paradiisi es vii, ku joba oll’ eräkunna iihotsah? Midä tä sõs uutsõ? Ma ei usu üttegi poliitikut, kiä lupa väega hääd ello. Eloh piät iks vaiva kah nägemä, sõs om, midä uuta, ku ütskõrd taivahe päset.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit