Löüdse hainakuu perämädsel pääväl tilli päält viis libliguvakla (röövik). Pildi naist vaglust tei edimädsel põimukuul. Korssi nä är ja panni plastkarpi elämä. Anni näile egä päiv värskit tilli söögis. Nädäli peräst naksi vagla tuppõ minemä (nukkuma). Kastsõ noid aig-aolt hummokidõ, et nä väega är es kuionu, luudusõn om jo hummogu kastõ. 21. põimukuul löüdse edimädse välläkuurunu libligu. Seo om pääsusaba, mi rahvusliblik, kedä mi kandin om perämädsel aol veidembäs jäänü.

Piiri Ain


Piiri Aini pildi

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit