CD-plaadi kaas. Rõõmu Grethe pilt

Papa Kreutzwaldi Õuetiatril tull’ seo suvi vällä CD-plaat, kon jutustõdas viis Kreutzwaldi luku võro keelen ja meelen. Plaadi pääl olõva luu omma uma keele ja jutustamisviie perrä säädnü jutustaja esi. Nuu viis kangõt naist omma Kalme Helju, Laanpere Helle, Toomiku Siiri, Jansonsi Silvi ja Tootsi Ruth.

Mõtõ säändse luu plaadi pääle kokko panda tull’ Jansonsi Silvil. Tälle miildüse väega Kreutzwaldi jutu, miä omma täüs kirändüslikke kujondit ja mink lugõminõ ja jutustaminõ nõud kõvva süvenemist. Tassakõisi naksiva jutustajanaasõ Papa Kreutzwaldi Õuetiatri nime all noid umma kiilde ümbre pandma ja suuperätsembäs tegemä. Koolõn ja pidoõdagil astuti iks üles ja kullõjilõ lätsi jutu häste pääle.

Kuigi egä jutustaja oll’ hindä perrä säädnü kolm-neli juttu, valiti plaadi pääle egäüte käest üts jutt. Nuu omma «Kuu valgõl vihtlõja’ neitsi’», «Kääbätsidõ tapõlus», «Taso hääteo iist», «Vaesõlatsõ jahvõkivi» ja «Väkev vähk ja ahnõ naanõ». Jutu omma täämbädsele ja noorõmbalõ kullõjalõ lihtsämbäs tettü, om valla seletedu võõras jäänü sõnno ja mano pantu jutustaja ummi mõttit kah.

Plaadi mano käü ka vihk, kon om juttu Kreutzwaldist, jutussist, midä plaadi päält kullõlda saa, ja jutukõnõlõjist kah. Plaadivihu om kokko säädnü Toomiku Siiri.

Plaadi tegemise vidäjä Jansonsi Silvi luut, et plaat ja jutussõ jõudva huviliidsini. Timä sõnno perrä võinu säändse luu huvvi pakku nii Võromaa küläliisile ku ka paigapäälitsile kultuurihuviliidsilõ. Plaati «Umatsõs tett Kreutzwaldi jutussõ’ võro keelen ja meelen» saa mõistligu hinna iist osta Võro instituudist, Kreutzwaldi muusõumist, Vana-Võromaa kultuurikuast ja Jansonsi Silvi käest.

Rahmani Jan


Jutustaja Laanpere Helle, Jansonsi Silvi, Tootsi Ruth, Toomiku Siiri ja Kalme Helju istva Kreutzwaldi muusõumi aian pakkõ pääl. Rõõmu Grethe pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit