Hobõsõga põllutüü tegemist saa oppi Karula rahvuspargin ja Harglõ kihlkunnan Tsirgumäel.

23.09. kell 11 kõnõldas Ähijärvel Karula rahvuspargi keskusõn hobõsõpidämisest vanastõ ja parhilla, tüühobõsõpidäjäs saamisõst, hobõsõriistust ja loogarakõndist.

Pääle lõunat saa esi kah hobõsõga tüü tegemist pruuvi. Oppasõ Kama Kaido, Partsi Priit-Kalev, Tammõ Vello ja Väärsi Kaja.

24.09. kell 11 om hobõsõtüüpäiv Harglõ kihlkunnan Tsirgumäel. Saa hobõsõniidümassinaga haina niitä, vaaluta jne. Hobõsõga tetäs ka mõtsatüüd. Juhendasõ Parmu ökokülä hobõsõmehe.

Huvilidsõ, andkõ hindäst teedä ildampa 20.09. liina.laanemets@keskkonnaamet.ee vai tel 5698 7103. Teedüst saa www.karularahvuspark.ee päält.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit