Näi täämbä unõn, et lätsi uulitsat pite. Kõrraga oll’ mu iin rahvamass. Jäi saisma – ma olõ seltskunnainemine. Tuu oll’ Reformieräkunna meeleavaldus. Ei tiiä, mille vasta nä õiõndi, a egäl juhul müüdi hamburgõrit ja inemise olli rõõmsa.

Uulidsa viirde oll’ lagja katskinõ katõinemisesäng maaha pantu ja sääl pikuti Contra ja Pulga Jaan, õnnõ noil olli näo torsin.

Küsse, kas nä õiõndasõ kah millegi vasta. Sis Contra mühät’, et jah, Reformieräkunna vasta. Ma tei nall’a, et mu meelest näge näide õiõndaminõ vällä nigu kuunelosäädüse propaganda, a sõs mühät’ Pulga Jaan, et mis ma ka tiiä.

Kõrraga tull’ vana Ansip esi. Ku tõsõ reformieräkundlasõ olli puhvaikadõga ja veidükese kakudu vällänägemisega, sõs Ansipil olli ülikund ja läükvä kängä, habõna olli õkvalt aedu ja platstarm lõhnastõt. Tä küsse mu käest, kuis lätt. Häste, ütli.

Contra lask’ piiru ja Pulga Jaan tsuhksõ teki all nigu siil. Ansip kai näid mõtligu näoga, sõs nakas’ minemä, kai mullõ viil üle ola otsa ja küsse, kas kimmäle lätt häste.

Küsse sis sängün videlejide käest, kas ma või ka sängü visada ja puhada. Pulga Jaan ütel’, et näil om miljonisäng. Et ku ma ütle, kohe 10 miljonni dollarit sai, sõs või 10 minotit õiõnda…

No ma ei mälehtä todagi, kohe mu viimädse 100 € saiva!

Sõs näi, et uulitsat pite tulõ provva Kaljurand, lokirulli pään, silmä är ikõdu. Saisõ mullõ ette ja naas’ tänitämä, et täl om presidendikleit joba tellitü ja no võta ma tä kotusõ är.

Ma es saa arvo, mis tuu mullõ putus. Nii ma tälle ütli kah. A sõs tull’ jäl Ansip, ütel’, et mul om vunts paheldõ, ja tsusas’ piigli nõna ala.
Kai ja hiitü: piiglist kai mullõ vasta Kallassõ Siimu nägo, kura vundsipuul paheldõ. Võti vuntsist kinni, tõmbsi, nakas’ hallus ja ma sai arvo, et olõgi Kallassõ Siim.

No naas’ kipõ. Ma tiidse, et seo om uni ja õkvalt saa kõik otsa. Kõik tull’ miilde! Ma tiidse kõrraga häste, kohe nuu 10 milli saiva, kelle kätte lätsi VEB-fondi 32,3 miljonni. Kõrdsi tähtsät teedüst mitu kõrda, et meelest es lännü, sõs tõmbsi üte raksuga hindäl vundsi nõna alt är.

Heräsi uman sängün üles, kõik oll’ meelen, punktipäält, pääle tuu, kohe 10 ja 32,3 milli saiva. Kah’o, ma olõs Contralõ ja Pulgalõ vahtsõ sängü ostnu.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
inemine

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit