Seo rikas seeneaastak om samblõ alt vällä toonu ka väega harva kasuvit siini, üte sändse otsa trehvsi õkva Võro liina küle all.

Kõndsõmi põimukuu lõpu poolõ Võro liina lähküh Kosõl mõtsan ja silm kai kikkasiini ja puravigõ perrä. Kõrraga paistu, nigu olõs roosinupp samblõ vaihõlt vällä trügünü. Õkva sääne illos rõõsa tsõõrik lainõlinõ siin püüdse pilku.

Saatsõ seenepildi seenetiidläsele Kõljala Urmasõlõ. Tiidläne tundsõ är kuld-küpärnarmigu (Hydnellum aurantiacum). Tull’ vällä, et tuud siint trehväs väega harva. Eesti 2008. aasta punatsõn raamatun om tuu liik är märgitü ku ohualdis.

Küpärnarmikil olõ-i allpuul eoslehti, a omma oga ja seenejalg om pihlõnõ. Tä om mükoriisa-siin. Tuu tähendäs, et küpärnarmik om tihtsäle köüdet puiõga, mille man kasus – uma söögi saa siin pedäjäjuurõst. Nii om tähtsä hoita kotust, kon tä kasus, sändsenä, nigu tuu õkva om.

Süvvä kuld-küpärnarmik sünnü ei, a olõ-i ka õkva kihvtine. Klapisi kül langavärvmises, and hallikat vai hallikasrohilist värmi. No olõ-i meil tedä mõtsun nii pall’o, et värvmises võtta võisi.

Leimanni Eve

Kuld-küpärnarmik Võro liina küle all mõtsan kasuman.
Kuld-küpärnarmik Võro liina küle all mõtsan kasuman. Leimanni Eve pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit