Palkhuunõ kõrdategemise nõvvopäiv tulõ 16. süküskuu pääväl kellä 15–18 Antsla vallan Kaikal Ala-Härmä talon.

Mändse omma vana talomaja ja tõisi talohuunidõ päämidse hädä ni mille nuu omma tegünü, seletäs MTÜ Vanajamaja meistri Palolilli Margus. Saa nõvvo, kuis piäsi vana maja kõrdategemisega pääle nakkama, mändse matõrjali omma hää ja midä piät tegemä, et vana huunõ edespite kõrran püsünü.

Oppusõ kõrraldasõ MTÜ Vanaajamaja ja keskkunnaammõt. Huvilidsõ midägi masma ei piä. Külh om vaia hinnäst kirja panda Vanaajamaja kodolehe pääl (www.vanaajamaja.ee). Teedüst saa tel 5343 3346 (Kaiseli Mari) ja 5698 7103 (Laanemõtsa Liina).

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit