Aasta aigu om masnu säädüs, et korstnaga majapidämise piät kutsõlinõ korstnapühkjä üle kaema ja ku korstna-aho kõrran, tuu kotsilõ akti vällä kirotama. Mitmõl majal täämbädses tuu akt om, tiiä-i kiäki ja tuust või hädä tulla.

Lõuna pästekeskusõ ennetusbüroo nõvvomiis Mölteri Riivo ütel’, et korstnapühkjä aktist pia ei pästeammõdilõ teedä andma. Eesti korstnapühkjide koda kah tuud teedüst ei korja.

Selle tiid õnnõ ega korstnapühkjä esi, mitu akti om tä vällä kirotanu. «Aasta joosul olõ pühknü nii 500 korstnat,» hinnas’ üts mikandi tegüsämpi korstnapühkjit Hiielaanõ Urmas. Ku timä andmõbaas piäsi är häömä ja inemisel timä akt üten majaga maaha palama, või kindlustus üteldä: papõrd olõ-i, rahha saa-i.

Mölteri Riivo tunnist’, et probleem om. No parhilla tiiä es tä eski üteldä, mitu korstnaga majapidämist mi kandin om, kõnõlõmada kutsõlidsõ korstnapühkjä pühitüist korstnist.

Külh käävä pästjä esi majapidämiisi üle kaeman, tulõohutusõst kõnõlõman ja küsüse korstnapühkjä akti kotsilõ kah.

Timahava om üle kaetu 987 küttekoldõga Kagu-Eesti majapidämist. Korstnapühkjä akt oll’ 416 majapidämisel, ilma paprilda korstnapühkjä oll’ käünü 84 elämisen, 423 korstnat oll’ majaumanik esi pühknü, 43 korstnat olõ es kiäki pühknü ja 21 kotsilõ jäi asi segätses.

Kaias kas niisama pistelidselt – võetas näütüses üts külä ette – vai sis saias teedä, et mõnõlõ kimmäle majaumanigulõ om vaia tulõohutusõ-nõvvu anda.

Kas pästeammõt võisi naada korstnapühkjä akte kotsilõ teedüst korjama, tuu kotsilõ es mõista Mölteri Riivo viil üteldä. Pästeammõt arotas tuud ja and teedä, ku midägi vällä märk.

Kutsõtunnistusõga korstnapühkjä piät kaema korstnaga elämise üle egä viie aasta takast. Lõuna pästekeskusõ ennetusbüroo juht Uustalu Arvi soovit’ korstnapühkjä käest küssü nätä timä kutsõtunnistust. Korstnapühkjide kotsilõ saa teedüst kodolehe www.korsten.ee päält.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Esi korstnapühkmist kindlustus ei tunnista, no kutsõlidsõ korstnapühkjä akt või halval juhul kaoma minnä.
Esi korstnapühkmist kindlustus ei tunnista, no kutsõlidsõ korstnapühkjä akt või halval juhul kaoma minnä. Arhiivipilt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit