20.–22. piimäkuul sai nutiga latsõ Võromaalt ja muialt Eestist kokko Krabil. Maaha peeti timahavanõ koolinuuri häkaton, mink teema oll’ kultuuriperänd nutimaailman.

Häkaton tähendäs programmiirmismaratoni, kon ütekõrraga mõtõldas kambaga vällä määnegi vahtsõnõ asi vai puutriprogramm ja tetäs tuu ka valmis. Koolinoorõ seo kolmõ pääväga programmiiri es jõvva, a jõudsõva vällä märki ja ette kanda uma mõttõ, kuimuudu tarvita kultuuriperändit nutimaailman.

Põnõvamba plaani, miä nutilaagrin vällä märgotõdi, olli: puutriprogrammi abiga vana ao töie ja mängõ oppaminõ; võrokeelitside sõnno ärarvamise mäng; rahvarõivakirju opmisõ värviraamat; pühäpaiku ja aoluu tundmaopminõ puutrimängu abiga.

Lisas rühmätüüle sai latsõ Krabil oppi tüütarrin ja nätä-kullõlda põnõvit küläliisi.

Rahmani Jan


Üü-ülikuul koolinuuri häkatonil «Kultuuriperänd nutimaailman. Rahvalaulust, -muusikast ja -pillest kõnõlõsõ tunnõdu perimüsmuusigu Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauri. Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit