Kas jalgpall om parõmb ku seks?

Kuuli raadiost, et jalgpall ollõv parõmb ku seks ja et naisilõ ei miildü jalgpall. Ku nuu kats tarkust kokko panda, sõs piät arvo saama, et naisi meelest om ihorõõm iks jalgpallist parõmb.

Kas kiäki tiid kedägi, kiä tiid säänest naist, kellele miildü-i mehe? Ja kiä sääl jalgpalliplatsi pääl ümbre juuskva? Iks mehe: pikä ja lühembä, valgõ ja mustõmba. Kõik omma häste vormin ja suuri silmiga. Esieränis ku kohtunik näide poolõ näpuga näütäs, ajasõ kõik silmä peräni: «Ma?»

Kõgõ ilosamba omma viil nuu valgõs tettü pääga niigri. Kavvõst jo nätä, ku platsi pääl juuskva.

A Vinne värk iks Vinne värk. Seo aasta ollõv jalgpallivärehti kõvõra. Eski ku maailma kõgõ kimmämbä mehe sinnä palli pesvä, läävä palli iks värehtist müüdä. Mis tan muud, ku värehti omma süüdü.

Ku tunnõ viisi saat telekast kimmit miihi kaia, aja iks naisil iho jampsi täüs. Õnnõs jääs mängõ vaihõlõ niipall’o aigu, et vanamiis kah tugitoolist vällä aia ja perrä pruuvi, kumb iks parõmb om.

Tuu om no selge, mille naasõ jalkat vahtva. A mille miihile jalgpall miildüs?

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit