Võidupühäl tetti Karula kihlkunnan Lüllemäel vana Karula kerigu man pidolidsõlt valla kirämehe, poliitigu ja keriguoppaja Lattiku Jaani (1878–1967) mälehtüspink.

Mäkiste küläst peri Lattiku kõgõ suurõmb pannus võro keele ja kultuuri hääs omma timä jutu, kon tä tarvitas karula kiilt. Lattiku jutu omma siiämaalõ hinnadu koolilatsi siän, noidõ perrä tetäs egä aastak ettelugõmiisi ja näütemängõ.

Vast kõgõ kuulsamb Lattiku jutt kand nimme «Tiijuht». Jutun oppas üts poiskõnõ mahlakan karula keelen võõralõ tiid Karula kerigu mano. Et tii sinnä lätt küländ õkva ja midägi seletä ei olõ, nimmas poiskõnõ är kõik pini, kiä tii viirde võiva tulla, ja seletäs, kuimuudu näist müüdä saia.

Et Lattik oll’ ka keriguoppaja, om tedä hinnästki kutsutu tiijuhis. Puukujo tiijuhist poiskõsõst sais ka mälehtüspingi külen.

Rahmani Jani


Rahmani Jani pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit