Rõugõn tulõ 15.–20. hainakuuni rahvusvaihõlinõ nuuri muusigalaagri Reval Etno. Laagrin olõja saava pilli oppi, a päält tuu andas ka mitmõl puul kontsõrtõ.

«Muusigalaagrin tegelemi muusigarõõmu luumisõ ja hoitmisõga. Teemi umaloomingut, a mängimi ka eesti ja muiõ maiõ rahvamuusikat,» kõnõlõs suvõlaagri vidäjä, tunnõt muusik Bartosiki Tuulikki.

Laagrin oppasõ ja andva tüütarri mitmõ riikevaihõlidsõ tagapõh’aga muusigu Eestist, Walesist, Norrast ja Taanist.

A üts osa rahvamuusigalaagrist omma ka kontsõrdi, midä timahava om hää hulk.

Laagrirahva massulda kontsõrdi:
Rõugõ kunstikuurin

• 16. hainakuul kell 14 Folgivabrik & Tuulikki Bartosik;
• 17. hainakuul kell 14 Elof & Wamberg (Taani) üten laagriliidsiga;
• 18. hainakuul kell 14 Jüssi/Jansen (Eesti/Norra) üten laagriliidsiga;
• 19. hainakuul kell 14 SILD (Eesti/Wales) üten laagriliidsiga.

Laagrirahva ütiskontsõrdi muial:

• Sännä kultuurimõisan 19. hainakuul kell 18.30;
• Võro Maksimarketin 20. hainakuul kell 12.30;
• Põlva kaubamajan 20. hainakuul kell 15.30

Laagri lõpukontsõrt om piletiga ja tuu tulõ Setomaal Treski küünün 20. hainakuul kell 20.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit