Seo nädälilõpp om Võro liin tandsu ja pillimängu täüs. Peetäs timahavast Võro perimüstandsu festivali, kon tsipa inämb saava tähelepandmist Teppo tüüpi lõõts ja polkatands. Võro perimüstandsu festival om 1995. aastagal Võro folkloorifestivali nimega pääle naanu esieräline perimüstandsu üleilmalist rikkust näütäjä tandsjidõ ja pillimiihi suurpido.

Teppo lõõts om seokõrd esierälidselt üles nõstõt. Päält võikimängmise ja lõõdsakuningidõ kontsõrtõ peetäs maaha ka väiku konvõrents, kon märgotõdas, mille Teppo pill om maailman nii esieräline. Kõnõldas, kuimuudu tetti pille Teppo Augusti aol ja kuimuudu tetäs täämbädsel pääväl. Uuritas, kuimuudu pille hellü pandas ja miä tuu «Teppo timm» õigõlõ om. Arotõdas ka tuud, miä om muutnu seo lõõtspilli nii hinnatus, ja proovitas arvada, kohepoolõ lõõdsamängmise kultuur liigus. Konvõrendsipäiv peetäs Võrol Kandlõ kultuurimaja väikun saalin 6. hainakuul.

Muu perimüstandsu pido tegemise omma joba varatsõmbist aastist tutva. Nigu õks, omma tähtsämbä tegemise Teppo lõõdsaga võikimängmine, välisrühmi kontsõrdi, simmani, uulidsatands, festivalilaat, kodokohvitarõ, opitarõ, jutujalotuskäügi ja latsi mängohuuv.

Timahava tulõ festivalilõ neli välisrühmä. Küllä tulõva rühmä Hiinast, Austriast, Usbekistanist ja Lõuna-Koreast.

Välisrühmä tegevä päält tandsuetendüisi ka perimüspäivi, kon tandsulõ lisas pakutas uma maa traditsioonilist süüki.

Ka Eesti tandsurühmi om timahava pidol hulga – 17 rühmä üle Eesti ja päält noidõ viil 12 rühmä Võromaalt.

Jutujalotuskäügi tutvustasõ Võro liina paiku ja tan elänü inemiisi, a lisas toolõ om Lillmaa Terje muinasjutuõdak suurilõ inemiisile.
Kodokohvitarri päiv om Võro liinan 7. hainakuul. Üle liina omma mitmõl puul valla kohvitarõ, kon pakut söögi man peetäs tähtsäs paigapäälist söögikraami ja -perändit.

A muidogi om kõgõ tähtsämb seo pido man iks tands. Festivalil om mitu esimuudu tandsutarrõ ja neli suurõmbat tandsuüritüst. Noist kõgõ suurõmb om uulidsatands, kon tandsva huvilidsõ üle Eesti ja festivali väliskülälise. Timahava näüdätäs uulidsatandsul polkasammõ. Ette tandsitas 18 tandsu, midä huvilidsõ saiva varrampa video perrä oppi. Uulidsatands tulõ 7. hainakuul Võro Vabadusõ platsi pääl.

Osa tandsufestivali tegemiisi om massulda, a osa piletiga. Täpsembät teedüst ja kavva saa lukõ kodolehe vorufolkloor.ee päält.

Rahmani Jan


Tiatõtands Võro liinan mahlakuu lõpun rahvusvaihõlidsõl tandsupääväl. Pilt festivali mol’ovihu lehe päält

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit