Olõ latsõpuhkusel. Inne seod oll’ aasta ja ütessä kuud latsõpuhkusõl mu tõõnõpuul. Timä läts’ tüüle ja pässi. Õigõlõ pässi õnnõ tuu, miä timäst perrä om. Latsõpuhkus ei olõ nall’aasi.

Edimädse latsõ puhul olli ma kimmäs, et taa om ime. Kai ekä tä sammu, olli täl samal aol takan ja iin, tei kõik, et väikust imest saassi suur. Es saa, sai täst tävveste harilik inemine, nigu ma esi. Ma olõ kavvõl immest, olõ tävveste harilik miis. Õnnõ tuu vaih om, et ku harilik miis kaes päävän internetist kats tunni pornot, sõs ma raiska tuu ao ilmaportaalõ kaemisõ pääle. Ja ku lövvä kostki kõrraligu ilma, panõ kalalõminegi plaani paika. Kõrralikku ilma võit löüdä kolm-neli päivä kuun, kõrralikku inemist parõmb är otskugi.

Kae umalõ väikulõ pojalõ otsa ja olõ targõmb. Tä kaes mullõ ummi suuri silmiga otsa ja pruuv minno är pettä, mäng jälki tuud kistumalda imeht, midä mu suur poigki umal aol näüdäs’. No olõ ma targõmb, ma tiiä joba kõrraga, et tä pruuk minno hindä tarbõs är ja täst kasus tävveste harilik inemine, ei inämbät.

Lats ikk. Lasõ täl ikkõ nii pall’o, ku tä taht. Seo ei olõ pikk aig, ku saat niisama ilma põhjusõlda ikkõ. Õigõ pia, paarikümne aasta peräst, inemine, omma sul tüülepingu ja pangalainu ja perrämassu ja sääne värk. Sõs käüt kohtukubija man ikman? Ku kohtukubijal su suust ja nõnast juuskja tatt üle viskas, and tä su võla inkassofirma kätte. Sul ei olõ elon nii pall’o silmävett ja tatti, et inkassomehe lavva pääl paprit läbi leota!

Loi lehest, et vangimajaammõt pruuv Paulusõ Assarit är murda. Et sundva tedä kraamma. Paulus muidoki ei kraami. Sõs pandas Assar paaris nädälis kartso, sõs sunnitas vahtsõst kraamma, miis jäl ei kraami, lätt vahtsõst kartso ja nii edesi. Kulkõ, Assar om 60 ümbre? Nall’a tiiti? Tedä olõs pidänü murdma kõgõ ildamba sis, ku tä oll’ 1,9, nigu mu lats põra. Nüüt om joba ilda. Ku ti arvati, et aasta ja ütsä kuu vannudsõ inemise murdminõ om lihtsä, sis ti essüti! Ma esi olõ murdumisõ veere pääl. Esiki 1,9aastadsõ latsõ kasvataminõ om ildas jäänü, ma olõs pidänü joba sõs, ku tä viil kõtun kasvi, tälle läbi kõtunaha põhisäädüst ette lugõma ja ähvärdüses kühvlit ja harja umavahel kokko pesmä.

Saman võinu mõistlikku kasvatuslikku vahetust tetä. Paar päivä nädälin kasvatanu Viru vangimaja mu väikeist poissi ja ma võtnu tuus aos Assari hindä mano. Niimuudu olõs kõigil veidükese vaeldust.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
latsõpuhkaja

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit