10. märdikuul tulõ vällä Kalkuna Mari vahtsõnõ plaat «Ilmamõtsan», kon pääl 12 vahtsõt laulu. Mari kõnõlõs esi lähembält, midä tähendäs timä jaos ilmamõts ja kuimuudu plaat sündü.

«Suurõmb osa lugusid om läbini mu hindä kirotõdu: sõnamaailm om kah tulnu mu mano. Tuu tähendäs, et olõ suurõ jao sõnnu kah esi kirotanu. Luu omma isiklikumba viil, ku nä varrampa omma olnu, näütäse tuud, miä mu ilmamõtsan sünnüs.

Suurõmbalt jaolt omma luu pühendüsega mullõ tähtsile inemiisile, om olnu kuiki sääne elo mõtõstamisõ aig. Näütüses peris mitu luku om sündünü pulmõs, puhtis vai sünnüpäivis – elo tähtsündmüse omma tõuganu noid lugusiid luuma.

Ilmamõts plaadi päälkirän tähendäs maailma, a et mõts om võrokõsõ jaos nii tähtsä, sis mi mõtõstamigi maailma läbi mõtsa. Mi käümi mõtsan, kõrrastami sääl ummi mõttit. A mõtsa om mujjal kah: ku maailman ringi käüt, näet, et om parasjagu kaootilisust, mõtsikust sääl seen. Ka tuu om ilmamõts.

Tii lugusiid, miä omma isikligu, sündünü esihindä kogõmisõst. Ma ei taha lahasta suuri ilma probleeme, a ma olõ pandnu noist teemadõst, mis minnu kõnõtasõ, viitid ja vihjit. Üten laulun om küsümüs, ku mitu pääväuudist mahus mu sisse. Vahepääl om sääne tunne, et kõkkõ infot om nii pall’o, et ei olõki võimalik tuud mahuta üte inemise sisse är. Aigu nigu jäänü maailmast õnnõ vähämbäs.

Ma tunnõ, et laulu avitasõ mul maailmaga tasakaalun püssü ja om luutus, et om viil inemiisi, kellele mu laulu samamuudu mõosõ. Vähembält mõnõ omma nii ütelnü. Nii omgi mu looming sääne maailmaga tasakaalu otsminõ.

Üts lugu plaadi pääl, «Mõtsavelemäng», om hää näüde, et mõttõjõud om väega väkev. Loi mikandi mõtsavelli toimikid ja mõtli, et olnu vahva tetä üts laul mõtsavellile mõtõldõn. Ja es lää nädälitki müüdä, ku äkki tuu laul üte huuga tull’. Sääne mõistulaul, ku mi olõs mõtsavelle, traditsioonilidsõn stiilin. Lugu tuust, kuis inemine saa toimõ, ku tä piäs elämä mõtsan. Täämbädse päävä inemiisile tükis mõts kavvõndas jäämä.

Ligi poolõ laulu plaadi pääl omma võrokiilse ja tuu plaat om Võromaaga kimmält köüdet. Ku salvõstat matõrjali saman keskkunnan, kon olõt tä loonu, sul om ümbre luudus – tuu kõik toetas luumisõ protsessi.

Seo kuu lõpun ja tulõva kuu alostusõn tii plaadi näütämistuuri. Kontsõrdi omma 28.11–06.12 üle Eesti, Võromaal saa minno nätä 3. joulukuul Võro Kandlõn, kohe ma kõiki ooda!»

Rahmani Jan


Kalkuna Mari kandlõga mõtsan. Rahumaru Ruudu pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit