Üten perrega mõnõs aos Rumeeniä pääliina Bukaresti tüüd tegemä kolinu Võromaa miis Epleri Rain kirotas elost, tüüst ja mõttist puultõist tuhat kilomiitret lõuna puul.

2. kiri. Bună ziua!*

Parhilla, ku olõmi Bukarestin elopaiga löüdnü ja hinnäst sisse säädnü, saa rahun naada liinaello tundma opma. Bukaresti ja Kärgula elo omma küländ esisugumadsõ. Ku näütüses Kärgulast Sulbi liina jalota, või trehvädä nii, et tii pääl tulõ-i üttegi inemist vasta. Tan võit liinan terve päävä kävvü ja ku tahat, sis üü takkaotsa, a säänest hirmu ei olõ, et sul kõgõ mitund inemist õkva kõrval ei olõs.

Autit om liinan pall’o inämb ku ruumi parkmisõs. Seo pand inemiisi mudsu tüüle – parkmisõkotus löüdäs jalgtii vai muro pääl vai lihtsäle risttii nukan.

Tsõõrigu risttii omma nelärialidsõ ja laskva autit küländ häste läbi, kuigi arvosaamalda kombõl. 95% noist, kiä omma sisemädse sõiduraa pääl, käändvä tsõõri päält maaha, samal aol ku inämbüs välimädse raa pääl sõitjist sõit õkva edesi. A tuu man om Eestiga võrrõldõn üts asi tõistmuudu. Kõgõn taan edimält kõrralda paistvan tsebimisen andas tõisilõ kõik aig umast plaanist teedä. Suunatulõ, signaal ja esiki aknõst vällä küünütet käsi avitasõ autojuhel tõõnõtõõsõst arvo saia. Ei olõ vajja betoonist plokkõ ega ravvast aidu!

Metroo** om hummogu ja õdagu nii täüs, et võit piätüsen kats-kolm rongi müüdä laskõ, inne ku hinnäst vagonihe saat pressi. Ja ummõtõ sõit rongõ tipptunni aol egä kolmõ minodi takast.
Targa inemise omma ütelnü, et nikani ku midägi vahtsõt opit, püsüse halli ajuraku elon. Bukaresti kolinu maainemine või kimmäs olla, et opmist ja vahtsõ avastamist jakkus tan mitmõs aastas.

Lõpõtusõs mälumängufakt Loka Toomasõlõ. Edimädsenä maailma spordiaoluun sai naisi riistvõimlõmisõn hinde «10» Rumeeniä võimlõja Nadia Comăneci 1976. aastagal Montreali olümpiämängõl.

Mulțumesc!***

* «Tere pääväst!» rumeeniä keeli.
** Rong, miä sõit maa all.
*** «Aituma!» rumeeniä keeli.


Epleri Rain

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit