Riidi, 10. märdikuul näüdätäs vahtsõt koolilatsi kirätöie kogomikku «Mino Võromaa». A seokõrd om raamat esieräline: 240lehekülelidsen kogomikun om avaldõt pääle timahavadsõ võistlusõ parõmbidõ töie juttõ ja luulõtuisi, midä latsõ ja noorõ omma kirotanu kõgõ seo 30 aastaga joosul.

Kuimuudu juttõ raamatulõ valiti? «Mõni kirätüü köütse esieränis laapsa keelepruukmisõga, tõnõ om kimmäs uma ao peegeldüs: tulõtas miilde viimätsit piimäpukkõ ja edimäidsi valimiisi, haridusreformi, koopõratiivõ ja kõkkõ muud, millest ümbretsõõri om kellätü ja millest noorõki ei olõ saanu müüdä mõtõlda,» kirotas raamadu kokkosäädjä Kabuna Kaile kogomigu edesõnan.

Nii saagi üteldä, et tego om raamatuga, midä naati kirotama joba 30 aastakka tagasi.

Koolilatsi kirätöie võistlusõ «Mino Võromaa» kutsõ 30 aasta iist ello Võro hariduskuundis iinotsan Leoski Arviga. Egä aasta omma latsi ja nuuri võistlustüü ka kaasi vaihõlõ jõudnu. Suurõ tüü omma seo hääs är tennü toimõndaja: Kasesalu Evi, Reimanni Nele, Jüvä Sullõv, Hollo Aimi, Fastrõ Mariko, Silmä Anu, Laube Kadri ja Kabuna Kaile.

«Hää om nätä, et kirotajidõ siäst om kasunu võro keele elojõvvo hoitjit, tiatri- ja kiräinemiisi, poliitikit. Või-olla saa mõnõ vahtsõmba luu perrä joba parhillä üldä, et ka noorõmbidõ hulgast om kiäki sinnäpoolõ tiil,» om kogomigu edesõnan viil kirän.

Kogomigu «Tsõõrikväeline» panni kokko Kabuna Kaile ja Hollo Aimi, pildi tsehkend’ Sepä Joosep.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit