29.10 oll’ Uma Pido matkasar’a tõõnõ matk, Võromaa-Setomaa piiriretk. Matkal oll’ kokko 140 inemise ümbre. Käüti 1000 aastakka vana piiri ja piiriala ümbre. Otsiti vanna piirikotust Lämmäkivvi, kõnõldi tuust, kuis võeti piiri pääl vasta saatkundõ. Miiksen käüti Jaanikivi man, kõnõlõdi Stalini aol ehitedü kerigu luku. Raa pääle jäivä roodsiaignõ piirikõnõluisi kotus ja vana veski paik. Liiguti Piirimäel ja Miikse uja perve pääl. Matka juhtsõ Hõrna Aare, Kiristaja Arvis ja Tuulõ Kaja.

Seo aasta om viil plaanin kats Uma Pido matkasar’a matka: 11.11 Urvastõn ja 2.12 Taivaskuan. Matka alostasõ kell 11. Teedüs: umapido.ee/matk.

Rahmani Jan


Kukõ Marko pilt

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit