Taa pildi pääl om aoluulinõ moment: üles omma võedu Rõugõ vallavalitsusõ ja vallavolikogo liikmõ 1930.–1934. aastil.

A ku pilti ligembält uuri, tulõ vällä, et sääl seen om hulga esi suurusõn kuulimulkõ. Arvada om vahtsõ kõrra aol seod tarvitõt laskõtiirun märklehe alussõs. Mõnõ kuuli omma pildist läbi lännü (pilt om papi pääle kleebitü ja tuuperäst ei olõ kõik kuuli pildist läbi lännü, mõni om pidämä jäänü). Suurõmba kuuli omma lännü märklehest müüdä ja pildi veerele pihta saanu.

Huulmada kõgõst om seo Zopa Gustavi tett pilt täämbä viil alalõ. Ja et pildi all omma kõrraligult kirän ka ammõdinime ja ammõdimiihi nime, om seo fotodokustaat Rõugõ kandi aoluust ja viil üts näüde võõrvõimu vihast mi vasta.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja


Pilt Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit