Vabariigi aigu oll’ Võro liina üts suurõmb tüüandja Judeikini lavvatehas parhillatsõn Vabrigu uulitsan. Oll’ vaia hulga palkõ ja noid parvõtõdi Vagula ja Tamula pääl. Tuust om häste kirotanu Raidaru Vole uman raamatun «Poisid tänavalt». Palkõ veeti ka hobõsõga, a 1930. aastil naati autidõga vidämä.

Judeikinil oll’ uma mõts kah ja esimuudu lugu juhtu üte haovidäjäga. Tuust kirotas 1933. aasta 28. märdikuu Wõru Teataja. Üte haounigu man oll’ paar jämmembät kõolatva. Haovidäjä visas’ nuu vankri pääle ja tahtsõ kodo viiä. A tii pääl tull’ vasta mõtsapraakli Laatseri Siimon, mõõtsõ puutükü är ja lubasi anda mõtsavargusõlõ säädüsligu käügi, kuigi kah’o oll’ vaivalt 10 senti.

Täämbäne Nuti Villu tett pilt näütäs mõtsatöid 1960. aastil, a sama häste passis seo pilt kujotama, kuis tetti mõtsatöid Judeikini mõtsun.

Ruusmaa Arthur


Pilt Põlva talorahvamuusõumi pildikogost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit