Põlvast peri ansamblil Winny Puhh om valmis saanu vahtsõnõ laulu- ja muusigavideo «Bussis». Nigu skandaalimaigulidsõlõ ansamblilõ kombõs, om seogi kõrd tego väega prohvilt tett, a parasjago rumala sisuga laulu ja videoga, midä nõrgõmbidõ närvega inemiisile soovita ei saa. A noilõ, kiä ullist nal’ast luku pidävä, om seo hää kaeminõ.

Ansambli laulja Vaheoja Indrek kõnõlõs vahtsõ laulu ja video kotsilõ niimuudu: «Bussin om iks asju juhtunu, nii ammutsõl aol ku parhilla. Mi tahtsõmi näüdädä, kuimuudu mi umaaigsõt bussisõitu olõmi rahvajuttõst kokko kor’anu ja ütte köütnü. Taa lugu om sääne vahtsõ ao folkloor. Õga kõkkõ piä-i õkva kah võtma, väiku vikur piät iks egäl puul olõma. Ja nuu nurmõveere ommava kõik nuusama, kon mi «Peegelpõrmandut» filmsemi. Illos om iks tuu kodokotus…»

UL


Pilt muusigavideost

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit