Om nii va?

Ma kuuli raadiost, et koskil Eestimaal omma viil postkontori olõmah. Ja no pandas osa noist kinni. Ma olõ jo är unõhtanu, miä tuu postkontor om. Kõik as’a saami aia umah küläpoodih. Ku vanastõ postkontor viil tüüt’, sõs läts’ kõgõ segi, mis päiv ja mis kelläni tuu vallalõ om. Tuuiist puut om egä päiv hummogust õdaguni vallalõ.

A Omniva võissi vähä rahha külh vällä kävvä ja vahtsõ saandi massina tüüle panda. Ku leeväpätsi osta, sõs tege müüjä aparaadiga piiksu ja saatki raha är massa. A ku mullõ om pakk tulnu, sõs tulõ müüjäl kõik esi puutrihe sisse tsoksi, mis paki pääl kiräh. Nii teküs eski maapuuti järekõrd.

A maapuut om üts hää asi külh. Saat ka rahha vällä võtta, ja redelit ei piäki üteh võtma, et rahamassina mano küünüssi. Om nii va? Vai om Swedpang?

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit