Vana-Võromaa Käsitüü MTÜ lätt tinavaasta 8.–10. märdikuul mardilaadulõ, midä peetäs Tal’nan Saku suurhallin. Välläpanõk tutvustas nii VanaVõromaa käsitüüd ku ka mi piirkunda laembalt.

Mardilaat om käsitüüliidsi jaos aastaga tähtsämb laat, miä tõmbas ligi huviliidsi nii Eestist ku ka kavvõmbast. Võrokõsõ näütäse nii vanaperälist käsitüüd ku ka vahtsõmba moodu perrä luudut. Vällä pandas muu hulgan Salmistu Juta ja Liinamägi Liivi koedu kirivüü ja Bergmanni Karille ummõldu Võromaa kirjuga kotikõsõ, Kaabsoo kündle ni Suvi Piia koedu võrokeelitside sõnnoga suka.

Mardilaadu välläpanõkit avitas ilostõ ni silmähaardvalt vällä säädi kunstnik Margna Epp. Tinavaasta omma kujondusõn esile tuudu Vana-Võromaa sümboolika ni Võromaa rahvarõiva.

A pääkülälidses om timahavadsõl mardilaadul Seto Käsitüü Kogo, tuuperäst saa laadul nätä hulga seto kultuuriga köüdetüt.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit