Minevä pühäpäävä oll’ mul õnn uman kodokinon, Urvastõ küläkinon, nätä hääd filmi. Rõugõ juuriga Tootseni Jaan om valmis saanu filmi «Vello Salo. Igapäevaelu müstika» ja tuu om kino, mis õks kino om.

Või jo küssü, kedä huvitas üte tsipa kiusligu vanamehe vanas saamisõ lugu. A ku tuud om näüdätü niimuudu, et aja naaru pääle, a lõpus lätt sügäväle süämehe, sis huvitas iks külh. Ja mitte õnnõ vanõmbit inemiisi, a ka latsi. Tuu om mul Urvastõn är kontrollitu.

Tootseni Jaan om varrampa kah filme tennü ja mu meelest ei olõ pall’o üteldä, et timä loomingul om külen kimmäs kvaliteedimärk. Seo puulpäävä näüdätäs filmi ka Võrol Kandlõ kinon.

Mu kimmäs soovitus om: minke seod filmi kaema! Pümmen märdikuu õdagun om taa õkva midägi säänest, midä miil tunda taht.


Rahmani Jan,
Uma Lehe päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit