Krabi kandin Paganamaal omma egä aasta Paganamaa päävä. Tuu aasta olle ilm vihmanõ ja rahvast väega es liigu. Nii pidivä tegeläse esi hindäle aoviidüst löüdmä.

Kats velle, kelle perrenimi olle Tuvikene, ronisiva Paganamaa torni ja laulsõva tävvest kõrist Paganamaa valssi.

Tuu pääle kostu ütlemine: «Kiä ütel’, et tuvikõnõ ei olõ laulutsirk?»

Antoni Annika

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit