Häid uudissit, täämbä õnnõ häid omgi! Vellil ungarlaisil naas’ masma säädüs, et kodolda inemine ei või inämb uulidsa pääl maada. Kaiõn naid kodolda inemiisi tulõ tunnista, et tegemist om mõistligu otsusõga. Kiä naid kodolda inemiisi õks uulidsa pääl nätä taht. Väega õigõ sõnnum Ungari puult.

Kõrrast parõmbas lätt. No tiatri lõpõt’ tüü, seod tulõ võtta ku mi, konservatiive tüüvõitu. Kõnõlamada õigusõ masmapandmisõst, selle et varga muudu nä tuu tiatri vana Baskini käest rüüvse. Konservatiivele miildüse tiatri väega, a õnnõ kvaliteetse tiatri. Läämi kultuuriteemaga edesi!

Ossinovski ütel’, et ollõv suur vaih, kas kultuuriministri om Saar või Madison. Ummõtõgi kõrd om Ossinovskil õigus…

Kaemi toda õigust. Edimäne olõs feministe, pederastõ, transvestiite, suguhaigidõ, pagulaisi ja surrogaatimmi kultuuri ministri, tõnõ pand kogo kultuurirusigu rahvusligu agenda edendämise pääle.

Kaemi perrä! Poeedi ja kiränigu. Ku kodomaa ei mõoda sinno rahvuslist, esämaalist luulõt ja kirändüst luuma, sõs konservatiive juhitun riigin sääne kirändüs ei ilmu! Õnnõ konservatiivsest ütiskunnast saava tulla vahtsõ Tammsaarõ ja Tuglasõ. Kirotagõ maaelost. Tuu, et Laar maaelo vällä koolõt’, ei tähendä, et maaelost kirota ei saa. Sõs kirotati ulmõt. Kuis inemise maad harisiva ja armastus tull’. Kunstnigõ-purkisitjidõga om lühkene jutt – tootvalõ tüüle. Ma anna näile kolm värvi kätte, sinidse, musta ja valgõ, ja ku kunstnik ei suta noidõga eestläses olõmisõ mõtõt edesi anda, sõs saadami tä planku värvmä. Jutu lõpp. Üte vikakaarõ su pilte päält levvämi, sõs sõidami sullõ tüühobõsõ riistaga takast sisse. Ja sõs läät paraadilõ, tagaots pal’as, ja egäüts and sullõ sinnä jalaga.

Ja mis Natsi-Saksamaa võlssi tekk’? Hitler ehit’ riigi teid täüs. Mi teemi samamuudu nellärialidsõ Tal’na-Tarto tii valmis. Ja kaemi, ku ilmakõrd veidükese muutus (ja ilmakõrral om kombõs muutuda), sõs mi pühimi Kalevi-Liival tolmu päält ja ravimi kõik naa feministi, pederasti, transvestiidi, suguhaigõ, pagulasõ, surrogaatimä, kiränigu ja purkisitja terves. Kuuliga. Suurõ mulgu veeren. Ja ku näile mulla pääle ajami, sõs tulõ vikakaar. Sõs mi kusõmi sinnä sitapatarei pääle tuu vikakaarõ ja sinnä tä jääs. Heil Hitler!

Seo ei olõ mu lugu. Luu edimädse kolm lõiku kiroti maaha EKRE haridusõlda poliitigu Madisoni Jaagu Facebooki lehe päält. Joba lugõmisõ aol nakas’ hirmsa. Ülejäänü om kunstilinõ ja loogilinõ Madisoni välläütlemiisi edesiarõndaminõ. Nii vai naa, ei tunnõ är umma riiki, kon ma elä. Mõni asi om tan vahepääl õks väega vastamiilt.

Olavi Ruitlane
Ruitlasõ Olavi,
kiränik

 

 

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit