Võro maavalitsus taht Eesti riigi 100. sünnüpääväs vällä anda Võromaa aoluu kogomigu: luu välläpaistvist inemiisist, ettevõtmiisist ja elo kujonõmisõst aastil 1918–2018.

Illos plaan, no üts asi olõ-i läbi mõtõld: maavalitsus kuts inemiisi raamadu tegemisele üten avitama, a ütles tuu mano, et mõtlõs Võromaa all Võro maakunda täämbädse piiri seen. No tuu piiri tõmmas’ Vinne võim 55 aastakka tagasi, päämidselt raudtiijaamu perrä. Aastal 1918 oll’ Võromaa tuu maa, midä parhilla Vanas-Võromaas kutsumi. Säält edesi jupõndõdi mi maad poliitiga perrä, edimädsenä võeti külest är Harglõ ja Karula – Eesti ja Läti jagi är Valga liina ja Eesti valitsus klopsõ ümbre Valga vahtsõ maakunna kokko.

Raamat 100 aastast Võromaal olnu hää tetä ütenkuun Põlva ja Valga maavalitsusõga: kor’ada kaasi vaihõlõ iks võrokõisi maa, Vana-Võromaa lugu.

harju-ylle


Harju Ülle
päätoimõndaja

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit