Põllumiihile om iks motokross meele perrä olnu. Kolhoosiaol oll’ moodun sääne spordivõistlus nigu spartakiaad – suur võistlus pall’odõ aladõga. Üttegi spartakiaati es tetä ilma motokrossilda.

Nõuka-aigu es tetä tehassõn eräle motikit krossisõitmisõ jaos. Majandi tehnigamehe võti hariligu tsikli, panni toolõ vahtsõ vedro, kõvõmba moodori, parõmba istmõ ja kimmämbä rooli.

Võrokõsõ olli ka tuudaigu kõva motokrossisõitja. Pia anti võrokõisilõ kõrralda üleliidulidsõ motokrossivõistlusõ. Nuu tetti Meegomäe krossiraa pääl.
Et mi krossimiihil iks häste läts’, tuu oll’ ekäpite arvada: sõitja oll’ sakõst esi ka mehaanik ja tiidse umma sõiduriista viimädse pulgani. Ku sõidu aigu midägi trehväs’, sis es jää sõitja tehnikiid uutma, a püüdse esi jäl sõitma saia.

Ku Võromaal motokrossi sõidõti, oll’ egä kõrd ka päältkaejit nigu murdu. Võromaa muusõumin om ka märgikogo Võromaa motospordivõistluisi kotsilõ.

Ruusmaa Arthur, Vana-Võromaa muusõummõ päävarahoitja

vanapilt_kross
13.10.1960 Põlva tehnigajaaman: Põlva motosektsiooni liigõ, 125 cm³ klassi rajooni kõgõ parõmb krossisõitja Lutsu Heino (kural) ja tüükua juhataja, motosektsiooni esimiis Alaväli Helmut säädvä krossiratast võistlusõs valmis. Pilt om peri Vana-Võromaa kultuurikua muusõumist.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit