Seo nätäl (10.–16.10.) om Uma Meki sööginätäl – Uma Meki märgi ja võrokeelidse nimega süüke kutsva mekmä Kubija hotell-luudusspaa, Ööbikuoru Villa, Georgi hotell, Suure Muna kohvik ja Spring Cafe.

«Mu latsõpõlvõ süüki pakk Spring Cafe: tatrigupannkuukõ, mille man omma vutimuna ja kalamuna,» kõnõl’ üts Uma Meki nädäli kõrraldaja, Võromaa söögivõrgu vidäjä Veeroja Eda. «Olõ Kütiorost Noodasjärve veerest peri ja meelen om, kuis esä tull’ kalalt ja imä küdsi tatrigupannkuukõ, midä süüdi hapnõ koorõ ja havvõmar’aga.»

Eda soovit’ mekki ka Georgi hotelli ruusli-krõbõkuuki kamakreemiga – ruusli ehk kanepitamp om ummamuudu mekiga. Nisamate miildüse tälle Kubija «Kolmõ kala liim» ja Ööbikuoru «Savvunõ massakama».

Mõnõ võrokeelidse sööginime omma peris pikä, näütüses Kubijal saa süvvä praati «Tsile ribbega sälätükk kardokatambi ja küdsetü aiaviljoga». Lihtsämbält ütelden om seo lambaliha kardokapudruga.

Uma Meki märk om parhilla 33 söögitootja 130 söögil.

«Märgi saava mi kandi jaos umadsõ mekiga söögi, mille seen om vähämbält puul mi kandi söögikraami,» selet’ Veeroja Eda. «No tull’ vällä, et seos nädälis vällä pakudu söögi omma pia tävveste umast kraamist. Õnnõ tsukõr, suul ja mõnõ maiguhaina omma muialt peri.»

Uma Meki nädälit kõrraldas Võromaa arõnguagentuur kuuntüün Võromaa turismiliiduga.

harju-ylle


Harju Ülle
ylle@umaleht.ee

 
 

Suure Muna kohvikun pakutas salatit «Kits kolmõ rua vaihõl».
Suure Muna kohvikun pakutas salatit «Kits kolmõ rua vaihõl». Moppeli Kadri pilt.

Savvunõ massakama
Savvunõ massakama. pilt: Ebrali Reelika/Mirelle Stuudio OÜ.

Ruusli-krõbõkuuk
Ruusli-krõbõkuuk. Moppeli Kadri pilt.

Kolmõ kala liim
Kolmõ kala liim. Moppeli Kadri pilt.

Tatrigupannkoogi
Tatrigupannkoogi. Moppeli Kadri pilt.

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit