Maavalla koda uut nikani ku seo kuu lõpuni võistlusõlõ «Hiite kuvavõistlus 2016» pilte nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.
Vana-Võromaa kõgõ tuntumba luudusligu pühäpaiga omma Taivaskoda, Tammõ-Lauri tamm ja Pühäjõgi (Võhandu).

Pühä kotus luudusõn om ka egä ristipuu. Tuu om mikandi kommõ: kadonukõsõlõ raotas puu sisse hingerist õnnõ Vanal Võromaal ja Lõuna-Tartomaal.
Pildivõistlusõ pääavvohind om 1000 eurot, nuuri (-16a) pääavvohind 200 eurot, hõimurahvidõ pühäpaiku avvohind 300 eurot.

Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi, viikogo-, anni-, hiie valu, Vana-Võromaa, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä jt. Andas vällä ka maailma pühäpaiga eräpreemiä.

Võistlus käü kooni 31.10. Teedüst saa mano: http://www.maavald.ee.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit