Justiitsministeeriüm tulõtas miilde, et üten Eesti Õigusbürooga pakutas massulda vai turuhinnast odavampa õigusapi Eestin elävile inemiisile, kink brutosissetulõk jääs allapoolõ 1851 eurot. Eestin om hulga inemiisi, kiä ei mõista vai ei suta uutmalda õigusküsümüisi ettetulõkil esi õigusnõvvo otsi.

Ku määnegi hädä ette tulõ, soovitõdas kipõstõ api küssü, muido võiva probleemi aoga üle pää kassu. Inemiisi hädä omma siiämaani olnu köüdedü päämidselt võla- ja perekunnaõigusõga. Süüdistätävit ja kahtlustatavit seo projekti raamõn ei esindädä.

Õigusnõvvo pakutas 15 kotussõn üle Eesti, niisama interneti ja telefoniga. Kae ligembält juristaitab.ee vai kõlista 688 0400.

UL

Üts lugu tagasi
Järgmäne lugu
Jaga seod artiklit